Siêu mẫu ngã lộn cổ trong lúc khoe cơ thể sexy

Video
Siêu mẫu đang có những động tác uốn éo để khoe cơ thể thì bất ngờ... sụt chân xuống sân khấu vào bổ nhào.
Xem thêm