Siêu trang trại vịt biết bay ở Bắc Ninh doanh thu vài tỷ đồng/tháng

Video
Trang trại của anh Cường ở Bắc Ninh có tới 25 vạn con vịt trời, doanh thu mỗi tháng lên tới vài tỷ đồng.