Singapore bắn 21 phát đại bác vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu

Video
Singapore đã thực hiện nghi lễ bắn 21 phát đại bác tại khu Padang để vĩnh biệt cố lãnh đạo Lý Quang Diệu trong tang lễ ông vào hôm nay 29/3.