Sinh vật lạ xuất hiện trong quả chôm chôm tươi rói

Video
Quả chôm chôm vẫn còn tươi và ngon nhưng hình ảnh sinh vật lạ nghi là dòi xuất hiện bên trong đang làm nhiều người kinh hãi.
Xem thêm