Sinh viên bán dâm 4 lần đuổi học: Bộ GD&ĐT kỷ luật 1 Vụ phó

Video
Dự thảo quy định SV bán dâm 4 lần bị đuổi học, Bộ GD&ĐT đã xử lý kỷ luật 3 cán bộ liên quan, trong đó có 1 Vụ phó Vụ GD Chính trị và Công tác HSSV.
Xem thêm