Sinh viên sư phạm dưới 1m50 không được cấp bằng vì lý do không ngờ

Video
Trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây, Trung Quốc không cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên sư phạm dưới 1m50 vì cho rằng giáo viên phải đủ chiều cao để viết bảng.