Sợ nạn nhân không có tiền mặt, mang hẳn máy quẹt thẻ đi cướp

Video
Một tên cướp ở Trung Quốc chuyên nghiệp tới mức mang cả máy quẹt thẻ đi hành nghề vì sợ rằng nạn nhân không mang theo tiền mặt.
Xem thêm