Sở thú cạn tiền, kiếm tiền nuôi cá sấu từ mạng xã hội

Video
Buộc phải đóng cửa do COVID-19, sở thú lớn nhất Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ không đủ khả năng để nuôi hơn 2.000 con cá sấu.