Sốc với hàng loạt xe máy liều chết chui gầm xe bồn để thoát tắc đường

Video
Clip ghi lại cảnh hàng loạt người đi xe máy cúi rạp người, liều lĩnh chui qua gầm xe bồn để thoát khỏi cảnh tắc đường khiến nhiều người hoảng hồn.