Sôi động cảnh câu cá mùa lụt ở ngoại thành Hà Nội

Video
Nước lũ lên khiến cá từ các ao hồ, đầm tràn ra ngoài, và nhiều cần thủ ở Chương Mỹ (Hà Nội) đã không bỏ lỡ dịp này.