'Sởn da gà' với câu trả lời của robot Nhật Bản

Video
Trong buổi phỏng vấn trực tiếp, Erika, sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, đã có câu trả lời rõ ràng đến sởn gai ốc như 'Chúng tôi thậm chí có thể thay thế được con người'.