Sống cạnh nhà máy điện, người dân thắp đèn dầu sinh hoạt

Video
Nằm không xa công trình Thủy điện Nậm Đông 3 nhưng người dân tại Làng Ninh, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, Yên Bái vẫn phải sống trong cảnh “đói điện”.
Xem thêm