Sông Đà cạn trơ đáy

Video
Nhiều hộ dân xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy có nguy cơ mất trắng hàng chục lồng cá vì nước sông Đà xuống thấp nhiều ngày qua.