Sóng đánh vỡ hơn 30 m kè biển khi bão Matmo đổ bộ

Video
Chính quyền đã yêu cầu 50 hộ dân đến nhà người thân ở tạm để khắc phục đoạn kè biển bị sóng đánh vỡ khiến 5 căn nhà gần đó đổ sập, ngày 31/10.