Sông Ghẽ : 'Trước tắm giặt, nay rửa tay không dám'

Video
TPO – Khu vực mà Tung Kuang xả trộm chất thải ra sông Ghẽ, Cẩm Giàng (Hải Dương) giờ thành sông chết. "Trước đây người dân còn tắm, giặt ở đây, đến nay rửa tay cũng không dám" - một người dân tại đây cho PV Tiền Phong Online biết.
Xem thêm