Sử dụng robot giao hàng để hạn chế lây lan virus Covid-19

Video
Để hạn chế việc tiếp xúc và lây lan dịch corona, robot đang được sử dụng để giao vật tư y tế, hỗ trợ công việc tại các bệnh viện ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).