Sự suy giảm của các loài động vật trong 50 năm qua

Video
Con người là nguyên nhân chính khiến số lượng các loài linh trưởng và các loài thuộc họ Mèo suy giảm nghiêm trọng trong 50 năm qua.