Sư thầy quật ngã đạo chích trước cửa chùa ở Khánh Hòa

Video
Kẻ gian đang dùng lưỡi cưa sắt móc tiền từ hòm công đức ở chùa Trúc Lâm Tịnh Viện (Nha Trang, Khánh Hòa) thì bị sư thầy phát hiện, khống chế bắt giữ và giao cho công an giải quyết.
Xem thêm