Sự thực clip người bay trên Youtube

Video
TPO - Bí ẩn của clip " Người Việt biết bay" trên Youtube nằm ở chiếc gậy chàng trai cầm trên tay. Màn ảo thuật này thực ra rất đơn giản và chỉ lừa được những người không trực tiếp chứng kiến.
Xem thêm