Sư tử bỏ mạng trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ

Video
Một con sư tử đơn lẻ đã bị đàn sư tử khác giết chết trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, con mồi...