Sư tử cái suýt bỏ mạng vì bị đồng loại cướp mồi

Video
Mải mê săn bắt mồi mang về cho con, sư tử cái đã đi lạc vào lãnh địa kiếm ăn của 2 con sư tử đực. Không chấp nhận việc bị "lấy trộm" đồ ăn, 2 "chàng chúa sơn lâm" đã hợp sức tấn công, nhằm dạy cho kẻ xâm lấn một bài học đích đáng.