Sư tử chơi đùa với linh dương đầu bò trước khi ăn thịt

Video
Linh dương đầu bò con bị lạc đàn trên đồng cỏ rộng lớn và lọt vào tầm ngắm của bầy sư tử.