Sư tử đực bị đàn trâu rừng đuổi xuống bờ vực

Video
Trước đàn trâu rừng hàng trăm con, con sư tử đực luống cuống trượt dúi dụi xuống vực.

VIDEO MỚI NHẤT