Sư tử hạ gục trâu rừng trong 'một nốt nhạc'

Video
Sư tử đực khéo léo mai phục ở gốc cây chờ cơ hội. Chờ đàn trâu vừa đi qua, nó liền lao ra rấn công. Bị tập kích bất ngờ khiến con mồi không kịp trở tay và đành bỏ mạng trước kẻ săn mồi.