Sư tử rủ nhau đi săn: Hai đánh một mà vẫn “vừa chột vừa què“

Video
Có đến hai con sư tử cùng nhau đuổi theo truy sát linh dương. Chúng có quá nhiều cơ hội để giết được con mồi, tuy nhiên mọi chuyện lại diễn ra đầy bất ngờ.

VIDEO MỚI NHẤT