Sư tử xuống sông bắt mồi bị cá sấu quật nhừ tử

Video
Sư tử xuống sông bắt mồi nhưng không ngờ nó lại trở thành mồi cho cá sấu.