Su-30SM thực hiện các pha nhào lộn và thực chiến trên không

Video
Su-30SM thực hiện các pha nhào lộn và thực chiến trên không.