Sức hủy diệt của siêu đạn Excalibur

Video
Pháo Excalibur là loại đạn pháo dẫn đường chính xác được thiết kế theo nguyên lý "bắn - quên", mang lại hiệu quả tác chiến cao hơn loại đạn pháo 155mm thông thường đang được quân đội Mỹ sử dụng.