10 cách phòng tránh chó cắn

Sức khỏe
Tại Việt Nam, mỗi năm có cả trăm nghìn trường hợp bị chó cắn, trong đó đa số là trẻ em.
Xem thêm