20 cây lọc nước gần 7 tỷ được lắp đặt miễn phí cho Hà Nội

Sức khỏe
Người dân thủ đô sẽ được uống nước sạch miễn phí tại 20 cây lọc nước lắp đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trong nội thành.