4,3 triệu nam giới Việt Nam sẽ ế vợ năm 2030

Sức khỏe
Theo thông tin từ Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 4,3 triệu nam giới không lấy được vợ.