5 bước tập luyện giúp bạn không biết bơi vẫn nổi trong nước

Sức khỏe
Tập thở kết hợp tay chân, bạn nổi lên trên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp kể cả khi không biết bơi.