6 bà cháu hôn mê tại nhà đang dần bình phục

Sức khỏe
Sau 9 giờ điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức, sức khỏe của bà Phụng và năm cháu bé (từ 6 đến 12 tuổi) tiến triển tốt.