80% dân số Việt Nam nhiễm vi khuẩn HP trong đường tiêu hóa

Sức khỏe
Việt Nam hiện đứng thứ 18 trong số 20 nước có tỷ lệ ung thư dạ dày cao nhất thế giới với 80% dân số nhiễm vi khuẩn HP trong đường tiêu hóa.