Ai không nên ăn gừng?

Sức khỏe
Gừng có rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng được gừng.