Ánh sáng của bé Vân Nhi được hiến đi giờ ra sao?

Sức khỏe
Sự xuất hiện lần đầu tiên trên các phương tiện thông tin đại chúng của gia đình cậu bé nhận giác mạc từ cô bé Nguyễn Vân Nhi, như một lời tri ân với người đã cho mình ánh sáng.
Xem thêm