Bài khởi động trước khi tập yoga

Sức khỏe
Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Kháng hướng dẫn một số động tác khởi động để tránh chấn thương khi tập yoga.