DMCA.com Protection Status

Bất thường ở bàn tay tiết lộ gì về sức khỏe?

Sức khỏe
Những bất thường ở tay như khô, lòng bàn tay đỏ, ngứa ran, đổ mồ hôi... có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong cơ thể.