Bên trong phòng nuôi cấy virus Corona đặc biệt ở Việt Nam

Sức khỏe
Phóng viên Tiền Phong vào và ghi nhận bên trong Trung tâm Nghiên cứu Cúm, Viện vệ sinh Dịch tễ T.Ư nơi những căn phòng An toàn sinh học đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới đang hoạt động hết công suất để xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Covid -19.
Xem thêm