Bệnh viện 6.000 tỷ đồng ở Sài Gòn sắp xây xong

Sức khỏe
Cuối tháng 6, bệnh viện Ung bướu cơ sở mới với quy mô 1.000 giường sẽ được bàn giao giai đoạn 1 để hoạt động sau 3 năm thi công.