DMCA.com Protection Status

'Bệnh viện bay' ở Nhật Bản có gì đặc biệt?

Sức khỏe
Tại Nhật Bản có một mô hình chăm sóc sức khoẻ đặc biệt được gọi là bệnh viện bay. Tại đây, chiếc trực thăng Y tế chuyên dụng có tên là Doctor Heli luôn sẵn sàng cất cánh.