Bi kịch của gia đình mắc bệnh không bao giờ ngủ lại được sau khi thức dậy

Sức khỏe
Một căn bệnh lạ khiến những người trong gia đình đều thức dậy và không bao giờ có thể ngủ lại nữa. Nó hủy hoại thần kinh và sau đó là cơ thể của người bệnh.