DMCA.com Protection Status

Bộ phổi đen sì của người nghiện thuốc lá

Sức khỏe
Một nhóm bác sĩ phẫu thuật đưa thêm bằng chứng về sự nguy hại của thuốc lá khi lấy ra bộ phổi đen sì từ cơ thể người nghiện thuốc lá lâu năm.