Bộ sưu tập sâm Ngọc Linh hàng chục tỷ đồng của doanh nhân Hà Nội

Sức khỏe
Gần 10 năm sưu tầm, đến nay anh Đào Văn Quang đã có 500 kg sâm Ngọc Linh trị giá hàng chục tỷ đồng.

VIDEO MỚI NHẤT