DMCA.com Protection Status

Bỏng nặng chỉ sau 5 giây tiếp xúc với axit

Sức khỏe
Nếu không được sơ cứu kịp thời, axit làm cháy da, ăn sâu vào cơ, xương và các bộ phận khác.