Các bệnh nhân COVID - 19 nặng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được điều trị ra sao?

Sức khỏe
54 bệnh nhân mắc COVID - 19 nặng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang được các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp điều trị. Trong số đó, có bệnh nhân 416 - ca nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố vào ngày 24/7.