Cách bảo quản và làm mới giày hữu hiệu tại nhà

Sức khỏe
Tẩy trắng hay nới rộng giày cao gót không còn là khó khăn với những mẹo sau đây.