Cách bảo vệ trẻ trong môi trường không khí ô nhiễm

Sức khỏe
Việc bảo vệ trẻ em thế nào trước môi trường không khí bị ô nhiễm tại các thành phố lớn như hiện nay là điều cần hết sức được quan tâm.