Cách làm muối tre kỳ công của người Hàn Quốc

Sức khỏe
Muối sau khi nhồi vào ống tre sẽ trải qua 9 lần nung đỏ lửa để đạt tiêu chuẩn làm dược liệu, nguyên liệu ẩm thực và mỹ phẩm.