Cận cảnh quy trình ngâm cá bằng... thuốc tẩy giun động vật

Sức khỏe
Tiếp tục câu chuyện cá khô đặc sản với công nghệ chế biến kinh hoàng, thuốc tẩy giun dùng cho heo cũng chính là một trong những thứ mà người ta dùng để ngâm cá.